Youth 20202018-10-17T06:40:28+00:00
Youth 2020 - Reinventing democracy for a modern generation

VARFÖR YOUTH 2020?

Samhällsengagemanget bland unga är större än på länge. Men samtidigt visar studier att unga har tappat förtroendet för demokratin och dess institutioner, att unga är mer cyniska om demokrati som styrelseskick än föregående generationer, och att unga är mindre hoppfulla om möjligheten att påverka systemet. Om glappet mellan ungas engagemang och ungas tro på samhället växer sig för stort kommer det i förlängningen innebära katastrofala följder, både för Sverige och världen.

Det är anledningen till att Youth 2020 har startats, för att titta på lösningar som kan bidra till att återuppfinna demokratin — för en ny tid och en ny generation.

I startskottet samlade vi 100 barnrättskämpar och demokratiaktivister för att mobilisera kraft i kampen mot misstroende, hat, rädslor och antidemokratiska krafter.

Och det är bara början!

LÄS MER OM STARTSKOTTET

DEMOKRATIFONDEN

Vi behöver en stark rörelse av försvarare av demokratin. En rörelse som är utrustad med de bästa verktygen och resurserna för att göra demokratin relevant och ge effekt åt barn och unga. Därför lanseras Demokratifonden för att stötta samarbeten inom ramen för Youth 2020.

LÄS MER OM DEMOKRATIFONDEN

TOPPMÖTE FÖR BARN OCH UNGA

Youth 2020 och Stenbecks Stiftelse söker ungdomsorganisationer och unga (under 25 år) som vill medskapa och arrangera ett toppmöte i juni 2019, för att förnya demokratin.

Det här vet vi om toppmötet idag:
– Syftet med toppmötet är att lyfta förslag som kan förbättra demokratin för barn och unga
– Barn och ungdomar är de viktigaste deltagarna
– Makthavare/beslutsfattare ska bjudas in till samtal med deltagarna
– Arbetet med att arrangera toppmötet ska drivas av unga

Resten och mer detaljer ska sättas av en projektgrupp av unga samordnare som kan hämta in synpunkter och förslag från många olika barn och ungdomar. Var ska vi vara? Vilka vill vi ska komma? Vad ska vi göra? Vad görs redan i våra organisationer och av andra som vi kan samarbeta med? Vilka viktiga frågor och förslag finns att lyfta för att förnya demokratin? Hur ser vi till att beslutfattare tar till sig av frågor och förslag från toppmötet?
Till stöd har projektgruppen en utvecklingsledare och budget från Stenbecks Stiftelse och en massa kompetens och nätverk bland organisationer och personer inom Youth 2020.

Ungdomsorganisationer kan söka ett bidrag om 100 000 kr för att medskapa och arrangera toppmötet. Den som får bidraget förväntas tillsätta en representant i projektgruppen som kan lägga cirka 8 timmar i veckan på arbetet (ideellt eller avlönat) och stå för resekostnader för representanten. Representanten ska ha mandat att arbeta självständigt med toppmötet tillsammans med de andra samordnarna.

Arbetet kommer att pågå främst november 2018 – september 2019. Möten sker främst digitalt men vid cirka 5 tillfällen innan toppmötet är det viktigt att projektgruppen träffas i person. Tider och platser för möten bestämmer projektgruppen. Projektgruppen ska bestå av 5 samordnare från organisationer som tillsammans kan engagera en bredd av ungdomar och lyfta olika perspektiv på en förnyad demokrati för barn och unga.

Deadline för ansökan är 12 oktober och beslut meddelas senast 19 oktober.
Ansök här: https://goo.gl/forms/6zWnpaztaLybXCqF3

Frågor besvaras av Pär Viktorsson Harrby på par@youth2020.se eller 0708-511327.