Youth 20202019-09-18T12:16:27+02:00
Youth 2020 - Reinventing democracy for a modern generation

TOPPMÖTE

Fredagen den 20 september anordnas ett toppmöte i Stockholm där 200 ungdomar från hela Sverige tillsammans med 60 inbjudna makthavare och experter samlas för att arbeta sida vid sida. På mötet kommer de idéer som samlats in under idéverkstäderna att utvecklas, bearbetas och presenteras för och tillsammans med makthavarna.

IDÈVERKSTÄDER

Under året kommer vi att i större skala  samla in ungas egna förslag och idéer för att stärka ungas plats i demokratin, och stötta unga att presentera dessa för makthavare. Målet är att några av alla dessa förslag ska kunna bli verklighet och att vi ska kunna visa makthavare potentialen i alla idéer som unga har. Nu under våren pågår ett intensivt arbete med att ta fram idéer runt om i Sverige, av och med unga, och vi samlar även på oss idéer och förslag som redan finns. Vi  söker därför efter organisationer som vill hjälpa oss att arrangera idéverkstäder med unga, som kommer från olika bakgrunder och kan representera olika perspektiv och erfarenheter.

IDÈER

Nya idéer tas fram under våren 2019 av unga i idéverkstäder runt om i Sverige och befintliga idéer samlas in.

UTVECKLING

Under toppmötet den 20 september 2019 matchas idéerna med makthavare och möjliggörare. Handlingsplaner och arbetsgrupper tas fram.

GENOMFÖRANDE

Arbetsgrupperna, som drivs av unga projektägare, genomför handlingsplanerna och förverkligar förslagen fram till år 2021.

HAR DU EN IDÉ?

Inte alla, men för många unga känner sig inte som en del av samhället, tycker inte att de kan påverka samhället, tror inte att politiker och andra ledare i samhället lyssnar på unga och tror att de kommer att behandlas illa på grund av var de kommer ifrån eller vem de är. Samtidigt har ungdomar många idéer och starkt engagemang för samhällsfrågor. Har du en idé om hur ungas inflytande och plats i demokratin kan stärkas?

VILKA VI ÄR

Youth 2020 är en rörelse av barnrättskämpar, demokratiaktivister och unga ledare som arbetar för att säkerställas ungas plats i demokratin. Tillsammans arbetar vi för att eliminera det demokratiska underskottet för unga. Vi gör det dels genom att kämpa för strukturell förändring i de demokratiska systemen för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Men även genom att stärka, ge förutsättningar och röst till unga där behoven är som störst.

NYHETER

juli 2019

juni 2019

maj 2019

Fler nyheter