Youth 2020 - Reinventing democracy for a modern generation

VARFÖR YOUTH 2020?

Youth 2020 är en rörelse av barnrättskämpar, demokratiaktivister och unga ledare som arbetar för att säkerställas ungas plats i demokratin. Tillsammans arbetar vi för att eliminera det demokratiska underskottet för unga. Vi gör det genom att dels kämpa för strukturell förändring i de demokratiska systemen för att öka barn och ungas inflytande och delaktighet. Men även genom att stärka, ge förutsättningar och röst till unga där behoven är som störst.

VAD VI GÖR

För att stärka barn och ungas inflytande, delaktighet och medbestämmande i samhället så arbetar vi på tre sätt: dels genom att föra samman olika aktörer och arenor som arbetar mot samma mål, dels genom att pusha fram och snabba på arbetet för att påverka system och i demokratiska processer samt även att specifikt stötta och accelerera nya samarbeten och initiativ som stärker unga – där behoven är som störst.

Toppmötet
Demokratifonden

VAD VI VILL

Utan unga så är demokratin oförsäkrad för framtiden och utan ungas röster och deltagande så växer klyftor och utanförskap. I linje med EU:s ungdomspolitik så ser vi ett akut behov av att främja ungas delaktighet i samhället och stärka deras egenmakt samt att överbrygga hinder som gör att vissa ungdomar kommer allt längre ifrån och att det utanförskapet riskeras att bli ett permanent utanförskap.

Läs mer om vad vi vill

VILKA VI ÄR

Youth 2020 är ett nytt initiativ som Sara Damber och Hugo Stenbecks Stiftelse skapade våren 2018. Bakom Youth 2020 står idag Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonniers familjestiftelse tillsammans med ett 100-tal organisationer/aktörer, varav sex organisationer samarrangerar toppmötet och sju organisationer får stöd av Demokratifonden.

Läs mer om vilka vi är