AGENDA TOPPMÖTE

20 SEPTEMBER 2019

Agenda toppmöte

09.00-10.00 Frukost och registrering (Kom i tid!)

10.00-10.30 Välkommen!

– Farhiya Feysal, Vinnare Ortens Bästa Poet 2018

– Hur ser ungas plats i demokratin ut idag? Lena Nyberg, Generaldirektör MUCF

– Det här är Youth 2020

10.30-11.30 Åldersmaktsordningen

– En workshop för att kritiskt se på hur makt och ålder hänger ihop

11.30-14.30 Workshop

Workshop 1: Förberedande arbetsgrupper inkl. lunch

– 13 förslag förbereds och vidareutvecklas inför utställningstorget

Workshop 2: Att skapa förändring inkl. lunch

– Förberedande av medskick inför överlämnandet av budskap från toppmötet

Obs. Deltagare kommer endast att vara med på en av ovan workshops. Se info på er namnskylt.

14.30-15.00 Talarstafett

– Mattias Timander, Kommunfullmäktiges ordförande Kiruna Kommun

– Hamza Mostafa, Årets Kompassrosstipendiat av Konungens stiftelse för Ungt Ledarskap

– Mayson Joachimsbarn Persson, vice förbundsordförande RFSL Ungdom

– Lina Arvidsson och Aza Cheragwandi, Sveriges ungdomsrepresentanter i EU

– Louise Aronsson, koordinator för regeringsutredningen “Ungas beställning till samhället”

15.00-16.30 Utställningstorg  inkl. fika

– Alla samlas till utställning med diskussioner om förslag och budskap vid stationer

16.30-17.30 Avslutning

– Farhiya Feysal, Vinnare Ortens Bästa Poet 2018

– Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin om barnkonventionen blir lag

– Överlämning av Youth 2020 Reformagenda

17.30-20.00 Mingel i Bonnier konsthall. På scen: Imanella!

TOPPMÖTET ARRANGERAS TILLSAMMANS MED

FÖRSLAGEN

Läs mer om de 13 förslag som vi kommer arbeta med under dagen