Almedalen 2019

Vi tackar Almedalen för ännu ett inspirerande och lärorikt år. Vi beger oss nu hem för att reflektera över alla intryck, positiva som negativa, och fortsätter arbetet med att stärka ungas plats i demokratin.

Under veckan bjöd Youth2020 in till två seminarium. Det första seminariet arrangerades tillsammans med Young Innovation Hub och handlade om ungas inkludering och förutsättningar att påverka lokalt med fokus på utmaningar och lösningar.
Med i panelen satt:
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Oscar Sjökvist, Young Innovation Hub
Sissa Pagels, Verksamhetsledare, Young Innovation Hub
Gunnar Anderzon, Projektledare, Sveriges Kommuner och Landsting
Nina Dilek Andersson, Ordförande, Sveriges Ungdomsråd
Linus Månsson, Hubledare, Young innovation Hub Hässleholm
Marie-Louise Wernersson: styrelseledamot SKL, tidigare Kommunstyrelsens ordförande Falkenberg
Annika Westh: Stadssekreterare för Liberalerna i Göteborg
Sara Damber, initiativtagare Youth2020

Timmen efter arrangerade vi tillsammans med demokratibygget ett samtal om skolan som nav för utvecklingen av unga demokratiska medborgare. På plats i panelen fanns:
Sara Damber, Initiativtagare, Youth2020 (fd skolchef i Båstad)
Karin Aaseby, Verksamhetsledare, Demokratibygget
Amir Sajadi, VD, Järvaskolan
Ebba Östlin, Ordförande i kommunstyrelsen, Botkyrka kommun
Markus Garede, Studerande, Demokratibygget
Matilda Krystek, Värmdö ungdomsråd, VK Ung

Det har varit ett par lärorika dagar här i Almedalen med både skratt, tårar och förtvivlan. Tilliten till demokratin har börjat svaja något som vi inte minst har kunnat se här i Almedalen i veckan. De finns de som tar sig friheten att exkludera, kränka och hota. De personer i vårt samhälle som inte ser vikten av allas inflytande och människors lika värde som en självklarhet.

Nu blickar vi framåt och är mer taggade än någonsin. Den 20 september anordnar vi tillsammans med 11 andra organisationer ett toppmöte med fokus på att stärka ungas plats i demokratin.