Början på ett långsiktigt arbete för demokrati

Demokratin är mänsklighetens finaste och viktigaste gåva. En fantastisk gåva vi måste ta hand om. Vi måste veta hur demokratin mår bland de olika samhällsgrupperna, inte minst bland de unga som är en viktig och självklar del av det svenska samhället och vår framtid. Undersökningar visar att mer än hälften av unga i Europa har bristande förtroende för demokrati. Något som vi upplever dagligen här hemma i Sverige. I vår vardag träffar vi unga som tror att de inte kan påverka de politiskt beslut som fattas, ungdomar som inte får sinna röster hörda.

Youth 2020 är en rörelse av unga ledare, barnrättskämpar och demokratiaktivister som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin. Under våren kommer vi att samla in ungdomars förslag och idéer om hur vi kan stärka ungas inflytande och delaktighet genom de idéverkstäder som hålls runt om i Sverige. Under dessa idéverkstäder samlas unga och diskuterar vad som behövs göras för att de ska känna sig mer delaktig i demokratin. I varje idéverkstad tas det fram två idéer om hur man kan förstärka demokratin blanda unga som går vidare i processen. Under toppmötet Youth 2020 som i september hålls i Stockholm kommer 200 ungdomar från hela Sverige att träffas tillsammans med 60 inbjudna makthavare och mjöliggörare. Under mötet kommer idéerna som samlats in under idéverkstäderna att utvecklas, bearbetas och presenteras för och tillsammans med makthavarna.

Jag, Ali Zardadi är 19 år och är en av de tiotusentals ensamkommande ungdomar som kom till Sverige för tre år sedan. En av de ungdomar som har varit tvungen att resa den långa och farliga vägen hit på grund av krig, otrygghet, diskriminering, förföljelse och orättvisor. Jag har lämnat min familj, mina vänner, nära och kära och mitt hemland bakom mig för ett tryggare liv i Sverige. Idag jobbar jag som ungdomsledare i organisationen Right To Play och drömmer om att i framtiden bli socionom och hjälpa människor.

Det finns flera anledningar till att jag vill vara en del av det arbete som Youth2020 gör. Mitt intresse och engagemang för att göra skillnad i samhället och kämpa för demokratin och att vi unga ska göra våra röster hörda, är en av de viktigaste anledningarna. Att andra ensamkommande ungdomar som befinner sig i min situation som kanske har tappat hoppet, kan bli inspirerade av att jag engagerar mig i Youth 2020 är en annan anledning. Därför höll jag idag tillsammans med min organisation Right To play den första idéverkstaden med målguppen nyanlända.

Youth 2020 är en rörelse
Ett arbete av unga och för unga
Vi vill inspirera, förändra och få saker att hända
Så heja oss! Nu förändrar vi Sverige!

Text av: Ali Zardadi