Demokratifonden2018-11-07T10:03:42+00:00

DEMOKRATIFONDEN

Vi behöver en stark rörelse av försvarare av demokratin. En rörelse som är utrustad med de bästa verktygen och resurserna för att göra demokratin relevant och ge effekt åt barn och unga. Därför lanseras Demokratifonden för att stötta samarbeten inom ramen för Youth 2020.

BOOSTA SAMARBETE FÖR ATT ÅTERUPPFINNA DEMOKRATIN FÖR EN NY GENERATION

Syftet med Demokratifonden är att stärka hållbarheten inom gräsrotssamarbeten och nya gemensamma initiativ. Samarbeten är ofta resurskrävande men ger också ofta mångdubbel påverkan.

Vi välkomnar en blandning av organisationer, initiativ och demokratiaktivister att ansöka om mellan 50 000 – 500 000 kr i en mix av framgångsrika lösningar och metoder. Ideella organisationer inom civilsamhället är behöriga att söka i samarbete med andra aktörer.

Fondkriterierna uppmuntrar:

  • Samarbete: Sökanden bör vara minst två organisationer/initiativ som samarbetar på ett meningsfullt sätt. Sektorsövergripande samarbeten över civilsamhälle och offentlig sektor uppmuntras.
  • Faktabaserat arbete: Sökanden bör beskriva hur deras metoder är baserade på forskning och vetenskap, och bygger erfarenheter och vad som redan har gjorts.
  • Unga demokratikämpar: Sökande bör beskriva hur de arbetar utifrån ett barn och ungdomscentrerat perspektiv med unga (under 25) ledare som drivande.

Alla sökande bör beskriva:

  • Projektansökans relevans för att återuppfinna demokratin för unga
  • Den omedelbara påverkan på berörda intressenter
  • Den avsedda långsiktiga effekten på demokratins grundstenar

Vi har nu stängt för ansökningar. Vi återkommer i början på 2019 med information om nästa steg för Demokratifonden.