LAUNCH 7th OF JUNE

June 7, 2018, 100 children’s rights fighters and democracy activists gathered from different parts of society. We gathered new knowledge and tools and discussed how Youth 2020 can reinvent democracy for children and young people. Big thanks to everyone who participated! We look forward to a growing movement.

COLLECTION

We are a mix of people from different generations and parts of the country, from schools, local authorities, government bodies and cultural institutions. From companies and family foundations. From nonprofit organisations, social entrepreneurs and activist networks. And of course from youth organisations and movements that drive change from the power of youth itself. We do not rest when disbelief, fear and hate is being spread by anti-democratic forces and our youths rights are being infringed upon – we refuse to allow complex social issues be reduced to simplified and populistic solutions with no effect.

We will continue to shape Youth 2020 together with you in order to improve democracy for our youth. The initiative is started by Sara Damber, founder of Friends and Reach For Change with backup from Hugo Stenbeck Foundation.

Photo: Alana da Silva / Vingaland AB

Nazir Haydarpour

Nazir Haydarpour fights for young people to believe in themselves. Youth leader at Right to Play. Reads a lot and loves to mix learning with fun activities.

Nazir Haydarpour, Right To Play

Nazir Haydarpour

Nazir Haydarpour fights for young people to believe in themselves. Youth leader at Right to Play. Reads a lot and loves to mix learning with fun activities.

PARTICIPANTS

Anyone who participates on June 7th is especially invited to get different perspectives at the start of Youth 2020 and to get a great deal of exchange, get tools to take us ‘home’ to the daily match.

more participants

Olivia Björklund Dahlgren

Olivia Björklund Dahlgren is fighting against sexual violence and for consent. Vice Chairman of the Association Fatta. Studying law and working with the importance of dance for children’s development.

Olivia Björklund Dahlgren, Fatta

Olivia Björklund Dahlgren

Olivia Björklund Dahlgren is fighting against sexual violence and for consent. Vice Chairman of the Association Fatta. Studying law and working with the importance of dance for children’s development.

SPEAKER

Ola Rosling, Grundare av organisationen Gapminder och en av författarna till boken Factfulness, som tillsammans med den erkände och framlidne Hans Rosling tagit sig an utmaningen – att ändra hela världens sätt att tänka. Gapminder jobbar för en faktabaserad världsbild och Ola Rosling har skapat flera av de presentationer som han och hans far rönt stora internationella framgångar med kring frågan: Ser världen ut som vi tror att den gör?

Ola Rosling

Sara Damber, Som en av Sveriges mest framstående och resultatinriktade sociala entreprenörer har Sara Damber arbetat 20 år för barnets rättigheter – först som grundare till Friends, därefter på Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, inom näringslivet där hon grundade Reach for Change tillsammans med Kinnevik – och nu senast som ledare för en utbildningsförvaltning i en av Sveriges 290 kommuner. Nu har hon startat upp Youth 2020.

Sara Damber

Dona Hariri, Dona Hariri är jurist och har prisats för sitt arbete med att ge alla rätten till sina rättigheter. Dona arbetar med folkbildning som ett sätt att överbrygga glappet mellan rättssystemet och medborgare. Hon lyfter juridiken som ett demokratiskt verktyg och inte som ett maktmedel samt pratar om juristens roll som en del av civilsamhället. Foto: Johan W Avby

Dona Hariri

Photo: Foto: Johan W Avby
Björn Häll Kellerman Björn är ordförande på Förbundet Unga Rörelsehindrade, brinner för miljö och jämlikhet och arbetar dagligen för att alla ska ha möjlighet att delta i samhället, bland annat genom att vara drivande i debatten om LSS. Björn har även varit biträdande borgarrådssekreterare och jobbat åt finansborgarrådet Karin Wanngård.

Björn Häll Kellerman

Photo: Linnea Bengtsson
Daniel Lindvall Daniel Lindvall är fil dr i sociologi, tidigare kansliråd i regeringskansliets demokratienhet och tidigare huvudsekreterare i Demokratiutredningen. Daniel har skrivit boken “Folkstyret i rädslans tid”, 2017, tillsammans med Olle Wästberg som med stöd av Demokratiutredningens forskning analyserar och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.

Daniel Lindvall

Nazir Haydarpour, Nazir är ungdomsledare i Right To Play, och styrelseledamot i Ensamkommande Förbund Stockholm, själv kom han till Sverige 2015. Nazir läser teknikprogrammet på gymnasiet. Som ungdomsledare i Right To Play är Nazir med och ger möjligheter, praktik- och jobbtillfällen åt ensamkommande och nyanlända flyktingungdomar för att bli aktiva deltagare i det svenska samhället.

Nazir Haydarpour

Soledad Piñero Misa, Soledad Piñero Misa, grundare av det sociala företaget Retoy som låter barn leka sig till en bättre värld och arbetar numera som Social Mission Manager för Ben & Jerry´s. Soledad blev utsedd till Årets Samhällsentreprenör 2013 av Veckans Affärer, och är en modig supertalang som driver förändringsarbete i såväl den politiska sfären, näringslivet som de ideella och offentliga sektorerna.

Soledad Piñero Misa

Fatemeh Khavari, Ung i Sverige

Fatemeh Khavari

Photo: Göran Segeholm
Yolanda Bohm, Yolanda Bohm är Spoken word-artist, transaktivist, och föreläsare som just nu är aktuell med sin poesidebut “Ikon” 2018. I Ikon får läsaren möta rasism, trånga kroppar och könsroller, kolonialism och svåra förluster, men också närhet, kärlek och transhumanistisk gemenskap. Yolanda kämpar för bland annat transpersoners rättigheter, och har varit vice ordförande för RFSL Ungdom.

Yolanda Bohm

Olivia Björklund Dahlgren, Fatta

Olivia Björklund Dahlgren

more about the speakers