Idéverkstäder

Under året kommer vi att i större skala  samla in ungas egna förslag och idéer för att stärka ungas plats i demokratin, och stötta unga att presentera dessa för makthavare. Målet är att några av alla dessa förslag ska kunna bli verklighet och att vi ska kunna visa makthavare potentialen i alla idéer som unga har. Nu under våren pågår ett intensivt arbete med att ta fram idéer runt om i Sverige, av och med unga, och vi samlar även på oss idéer och förslag som redan finns. Vi tar också mot förslag och idéer direkt från unga. Skicka in ditt förslag i formuläret nedan senast 7 juni så har du chans att få delta i toppmötet den 20 september med din idé.

Idéförslag

Vad av nedan stämmer bäst in på dig?

Välj 1 av 4 alternativ.

Jag har varit med på en idéverkstad och vill driva vidare denna idé.Jag har varit workshopledare för en idéverkstad och vill lämna in de två bästa idéerna som ungdomarna kom fram till.Jag är en ung som har en idé.Jag kommer från en organisation som driver denna idé inom vår verksamhet

Om du har deltagit i en idéverkstad, skriv här vilket datum den anordnades i, vilken stad och vem som var arrangör för den.

Vilka är ni som arbetar med idén?

Berätta vilka ni är, och vem av er som är idéägare - den som kommer att ansvara för att arbeta vidare med idén fram till och med toppmötet, och eventuellt efter det.

Vilken av följande utmaningar som Youth 2020 jobbar med passar bäst in på din idé?

(Välj en av följande frågeställningar.)

Hur kan ungdomar vara med i beslut som politiker och andra ledare tar?Hur kan skolan träna unga och vuxna att vara med och påverka samhället?Vad kan göra det lättare för ungdomar och gå ihop och arbeta tillsammans?Vad kan göra att politiker och andra ledare alltid tänker på ungas bästa?Vad kan göras för att olika unga inte ska behandlas orättvist? (diskrimineras)Vad kan göra att politiker och andra ledare tänker mer på framtida konsekvenser när de fattar beslut?

Beskriv problemet som du har sett i samhället.

Börja med att beskriva problemet och utmaningen i samhället som du/ni har sett.

Beskriv idén med max 10 meningar som kommer att stärka ungas inflytande och delaktighet.

Beskriv idén som löser problemet och hur den ska göra det.

Vem kan idén göra skillnad för?

Beskriv så mycket du kan om målgruppen, de som främst kommer att beröras av idén, vilka de är och vilka behov de har?

Vad är målet med idén?

När idén har blivit verklighet - vad har hänt då?

Vad behövs göras för att idén ska bli verklighet?

Beskriv exempel på aktiviteter som behövs göras, information som måste tas reda på, vilka resurser som du behöver för att komma igång, och vilka viktiga personer som behövs kontaktas för att idén ska kunna genomföras.

Bifoga om du vill eventuella bilder eller annat material om idén.

GODKÄNNANDE


Genom att använda det här formuläret så godkänner du att Youth 2020 sparar uppgifterna i formuläret i upp till tre år. Du godkänner att informationen kan delas med andra och publiceras för att ge fler möjlighet att ta del av idén och visa sitt intresse för att vara med i arbetet med den. Youth 2020 lämnar inte ut dina kontaktuppgifter utan ditt godkännande. Du kan när som helst höra av dig till info@youth2020.se för att få reda på vilken information vi har sparad om dig.