Ledningsgruppens arbete

Ledningsgruppens uppdrag är att tillsammans planera och utföra Youth2020s idéverkstäder och toppmötet som sker i höst. Detta omfattar bland annat undersökningar kring ungdomars delaktighet i demokratin, planering av event såsom Toppmötet och Idéverkstäder och kontakt med ungdomar och organisationer.

Resan med ledningsgruppen började i november 2018. Sedan dess har vi unga i gruppen hunnit med att sammanställa tidigare rapporter från bl.a MUCF och Regeringen för att få en tydlig problembild kring ungas delaktighet inom demokratin. Detta har gett oss goda förutsättningar att planera idéverkstäder vars syfte är att få fram förslag och idéer från unga. Idéverkstäderna är ett pågående arbete under våren och redan nu har vi hunnit arrangera några idéverkstäder med unga runt om i Stockholm där fantastiska förslag har kommit fram. Eftersom Youth2020 riktas mot ungdomar i hela landet strävar vi efter att nå ungdomar i största möjliga mån oavsett vart man bor, därmed bokar vi fortfarande in idéverkstäder med organisationer runt om i Sverige. Ledningsgruppen har även hunnit med att planera toppmötet som sker 20 september.

Vi som jobbar med Youth2020 är överens om att ledningsgruppen bidrar med att ungdomsperspektivet följer med, vare sig det är genom oss eller genom yngre ungdomar som vi når ut till. Det är trots allt en utav de viktigaste byggstenarna för att ungdomar ska försäkra sin plats i demokratin.

Text av: Aisha Rahman