Youth 20202019-11-26T10:31:54+02:00
Youth 2020 - Reinventing democracy for a modern generation

TOPPMÖTE

Fredagen den 20 september anordnade Youth 2020 tillsammans med 11 andra organisationer ett toppmöte i Stockholm där 200 ungdomar från hela Sverige tillsammans med 60 inbjudna makthavare och experter samlades för att arbeta sida vid sida. De idéer som i våras samlades in under idéverkstäder runt om i landet utvecklades, bearbetades och presenterades för och tillsammans med makthavarna.

Vi vill tacka alla som deltog och som gjorde denna dagen möjlig!
Nu blickar vi framåt och ser fram emot att de 13 förslag som presenterades under dagen ska drivas vidare och genomföras med och av ungdomar.

VILKA VI ÄR

Youth 2020 är en rörelse av barnrättskämpar, demokratiaktivister och unga ledare som arbetar för att säkerställa ungas plats i demokratin. Tillsammans arbetar vi för att eliminera det demokratiska underskottet för unga. Vi gör det dels genom att kämpa för strukturell förändring i de demokratiska systemen för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Men även genom att stärka, ge förutsättningar och röst till unga där behoven är som störst.

Demokratifonden

Vi öppnar snart upp för ansökningar till Demokratifonden.
Mer information kommer.

IDÈVERKSTÄDER

Under vår och sommar 2019 anordnade Youth 2020 tillsammans med andra organisationer idéeverkstäder runt om i Sverige där ungdomar tog fram idéer och förslag om hur man kan stärka ungas plats i demokratin. Flera hundra ungdomar från 16 olika kommuner deltog och tillsammans togs det fram ett 40-tal idéer och förslag. 13 st av dessa arbetades det vidare med under det toppmöte som Youth 2020 tillsammans med 11 andra organisationer anordnade den 20 september i Stockholm. Bland de förslag som togs fram finns bland annat förslag om hur skolans undervisning ska utformas, hur unga kan få mer inflytande lokalt och hur unga lättare ska kunna få tillgång till information om politik.

Fas ett och två, idéer och utveckling är nu avklarade och vi tar oss vidare mot fas tre. Nu ska arbetsgrupper, som drivs av unga projektägare, driva vidare och förverkliga förslagen med hjälp och stöttning av makthavare.

IDÈER

Nya idéer tas fram under våren 2019 av unga i idéverkstäder runt om i Sverige och befintliga idéer samlas in.

UTVECKLING

Under toppmötet den 20 september 2019 matchas idéerna med makthavare och möjliggörare. Handlingsplaner och arbetsgrupper tas fram.

GENOMFÖRANDE

Arbetsgrupperna, som drivs av unga projektägare, genomför handlingsplanerna och förverkligar förslagen fram till år 2021.

NYHETER

september 2019

juli 2019

juni 2019

Fler nyheter