STARTSKOTTET 2018

7 juni 2018 samlades 100 barnrättskämpar och demokratiaktivister från olika delar av samhället. Vi samlade på oss nya kunskaper och verktyg och diskuterade hur Youth 2020 kan förnya demokratin för barn och unga. Stort tack alla som medverkade! Vi ser fram emot en växande rörelse.

Foto: Alana da Silva / Vingaland AB

Nazir Haydarpour

Nazir Haydarpour kämpar för att unga ska tro på sig själva. Ungdomsledare hos Right to Play. Läser mycket och älskar att blanda lärande och roliga aktiviteter.

Nazir Haydarpour, Right To Play

Nazir Haydarpour

Nazir Haydarpour kämpar för att unga ska tro på sig själva. Ungdomsledare hos Right To Play. Läser mycket och älskar att blanda lärande och roliga aktiviteter.

MEDVERKANDE

Alla som medverkade 7 juni var särskilt inbjudna för att vi skulle få olika perspektiv och få verktyg att ta med oss “hem” till den dagliga kampen.

Olivia Björklund Dahlgren

Olivia Björklund Dahlgren kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Vice ordförande i föreningen Fatta. Studerar juridik och arbetar även med dansens betydelse för barns utveckling.

Olivia Björklund Dahlgren, Fatta

Olivia Björklund Dahlgren

Olivia Björklund Dahlgren kämpar mot sexuellt våld och för samtycke. Vice ordförande i föreningen Fatta. Studerar juridik och arbetar även med dansens betydelse för barns utveckling.

TALARE

Ola Rosling, Grundare av organisationen Gapminder och en av författarna till boken Factfulness, som tillsammans med den erkände och framlidne Hans Rosling tagit sig an utmaningen – att ändra hela världens sätt att tänka. Gapminder jobbar för en faktabaserad världsbild och Ola Rosling har skapat flera av de presentationer som han och hans far rönt stora internationella framgångar med kring frågan: Ser världen ut som vi tror att den gör?

Ola Rosling

Sara Damber, Som en av Sveriges mest framstående och resultatinriktade sociala entreprenörer har Sara Damber arbetat 20 år för barnets rättigheter – först som grundare till Friends, därefter på Regeringskansliet, Arbetsförmedlingen, inom näringslivet där hon grundade Reach for Change tillsammans med Kinnevik – och nu senast som ledare för en utbildningsförvaltning i en av Sveriges 290 kommuner. Nu har hon startat upp Youth 2020.

Sara Damber

Dona Hariri, Dona Hariri är jurist och har prisats för sitt arbete med att ge alla rätten till sina rättigheter. Dona arbetar med folkbildning som ett sätt att överbrygga glappet mellan rättssystemet och medborgare. Hon lyfter juridiken som ett demokratiskt verktyg och inte som ett maktmedel samt pratar om juristens roll som en del av civilsamhället. Foto: Johan W Avby

Dona Hariri

Foto: Foto: Johan W Avby
Björn Häll Kellerman Björn är ordförande på Förbundet Unga Rörelsehindrade, brinner för miljö och jämlikhet och arbetar dagligen för att alla ska ha möjlighet att delta i samhället, bland annat genom att vara drivande i debatten om LSS. Björn har även varit biträdande borgarrådssekreterare och jobbat åt finansborgarrådet Karin Wanngård.

Björn Häll Kellerman

Foto: Linnea Bengtsson
Daniel Lindvall Daniel Lindvall är fil dr i sociologi, tidigare kansliråd i regeringskansliets demokratienhet och tidigare huvudsekreterare i Demokratiutredningen. Daniel har skrivit boken “Folkstyret i rädslans tid”, 2017, tillsammans med Olle Wästberg som med stöd av Demokratiutredningens forskning analyserar och för fram tankar och förslag på hur demokratin kan reformeras.

Daniel Lindvall

Nazir Haydarpour, Nazir är ungdomsledare i Right To Play, och styrelseledamot i Ensamkommande Förbund Stockholm, själv kom han till Sverige 2015. Nazir läser teknikprogrammet på gymnasiet. Som ungdomsledare i Right To Play är Nazir med och ger möjligheter, praktik- och jobbtillfällen åt ensamkommande och nyanlända flyktingungdomar för att bli aktiva deltagare i det svenska samhället.

Nazir Haydarpour

Soledad Piñero Misa, Soledad Piñero Misa, grundare av det sociala företaget Retoy som låter barn leka sig till en bättre värld och arbetar numera som Social Mission Manager för Ben & Jerry´s. Soledad blev utsedd till Årets Samhällsentreprenör 2013 av Veckans Affärer, och är en modig supertalang som driver förändringsarbete i såväl den politiska sfären, näringslivet som de ideella och offentliga sektorerna.

Soledad Piñero Misa

Fatemeh Khavari, Ung i Sverige

Fatemeh Khavari

Foto: Göran Segeholm
Yolanda Bohm, Yolanda Bohm är Spoken word-artist, transaktivist, och föreläsare som just nu är aktuell med sin poesidebut “Ikon” 2018. I Ikon får läsaren möta rasism, trånga kroppar och könsroller, kolonialism och svåra förluster, men också närhet, kärlek och transhumanistisk gemenskap. Yolanda kämpar för bland annat transpersoners rättigheter, och har varit vice ordförande för RFSL Ungdom.

Yolanda Bohm

Olivia Björklund Dahlgren, Fatta

Olivia Björklund Dahlgren