Youth 2020 Toppmöte

I helgen gick Youth 2020 Toppmöte av stapeln, ett möte som planerats och förberetts i månader. Toppmötet anordnades tillsammans med 11 fantastiska organisationer och dagen leddes av Youth 2020´s ledningsgrupp som består utav Kajsa Ahlström, Aisha Rahman, Oscar Sjökvist, Ali Zardadi, Emelie Arsenian Henriksson och Alma Sirbic.

Under dagen samlades 200 ungdomar och 60 st inbjudna makthavare för att diskutera och arbeta fram hur vi ska kunna stärka ungdomars plats i demokratin. Dagen inleds med en öppningsceremoni där Ortens bästa poet Farhiya Feysal delade med sig av en egenskriven dikt följt av att Ali Zardadi från ledningsgruppen välkomnande och berättade om sitt liv och sin historia. Lena Nyberg, Generaldirektör MUCF talade om hur ungdomarnas plats i demokratin ser ut idag följt av att ledningsgruppen berättade om Youth 2020 som rörelse.

Efter detta hölls olika workshops där olika ämnen diskuterades. Först ut var workshopen om åldersmaktordningen som handlade om hur man kritiskt kan se på hur makt och ålder hänger ihop. Följt av en workshop där de 13 förlagen förbereds och vidareutvecklades och en workshop som handlade om att driva förändring.

Plats på scenen tog sedan Mattias Timander som är Kommunfullmäktiges ordförande i Kiruna kommun, Hamza Mostafa årets Kompassrosstipendiat av Konungens stiftelse för Ungt Ledarskap, Mayson Joachimsbarn Persson vice förbundsordförande RFSL Ungdom, Lina Arvidsson och Aza Cheragwandi från Sveriges Ungdomsrepresentanter i EU och Louise Aronsson som är koordinator för regeringsutredningen “Ungas beställning till samhället”.  Vilket följdes av utställningstorg där alla 13 förlag ställdes ut och det bjöds upp till diskussioner om de olika förslagen och budskapen. 

Dagen på Bonnier Conference Center avslutades med poesi från Farhiya Feysal, tal från Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin följt av att reformagendan som arbetats med under dagen lämnades över till Sara Damber, Rebecka Stenkvist och Elisabeth Dahlin. Diskussionerna och firandet fortsatte sedan över i Bonniers konsthall där P3 guld vinnaren Imanella uppträda och det bjöds på snittar och bubbel.

Vi som jobbar på Youth 2020 och ledningsgruppen vill tacka alla som kom och var en del av denna dagen. Utan alla er hade vi inte kunnat driva förändring och skapat debatt så som vi gör idag. Tack till alla vuxna makthavare som deltog, lyssnade och lät ungdomarna ta plats, det behövs fler som er!

Allt scenprogram går att ta del av via vår Facebooksida där hela dagen livesändes i tre delar.
@youth2020movement

Foto: Emma Grann / Studio Femme