Tack till moderatorerna!

Youth 2020 Toppmöte anordnades och genomfördes tack vare ledningsgruppens hårda arbete som pågick under flera månader. Kajsa Ahlström från föreningen Tilia, Ali Zardadi från Right To Play och Emilie Arsenian Henriksson från Raoul Wallenberg Academy ledde gästerna genom dagen i rollen som moderatorer. I månader jobbade dem med att producerade manus och material till scenen och vilken succé det blev. Under dagen blandades humor med alvar och det bjöds på livshistorier och lärdomar som dessa ungdomar tagit med sig under åren.

Emilie berättade kraftfullt om hur unga inte få glömma bort att de SKA delta i beslut som berör dom, något som makthavarna behöver bli påminda om. Emilie är 24 år och har studerat sociologi och kulturantropologi vid Uppsala Universitet, idag är hon projektkoordinator på  Raoul Wallenberg Academy. Hon talar om demokratin som föränderlig och som något som inte längre går att tas för givet. Hon sitter med i ledningsgruppen för att hon vill vara med och driva förändring och ta ansvar för frågor som berör henne och hennes omgivning.

“Vi unga ska delta i beslut som rör oss själva och vår vardag, våra kunskaper och synpunkter
måste tas tillvara i den demokratiska processen. Det är någonting som vi ständigt
behöver påminna våra makthavare om”
– Emilie Arsenian Henriksson

21 åriga Kajsa Ahlström går en ledarskapsutbildning med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet vid Röda Korsets Folkhögskola. Utöver det har hon olika ideella uppdrag, där ibland i föreningen Tilia och nu Youth 2020. Föreningen Tilia jobbar för ungdomars psykiska hälsa. Kajsa har varit volontär på Tilia sedan 2017 där hon bland annat jobbar med att stärka ungas röster i beslut som rör dem.

“Målet med den här dagen är att vi tillsammans har kommit närmare ett samhälle där vi unga har
mer makt. /…/ Vi vill också stötta makthavare här i rummet att lyssna på oss unga för att öka eran kunskap
om hur det är att vara ung och vad som är viktigt ur ungas perspektiv.”
– Kajsa Ahlström

Ali Zardadi stängde toppmötet med att berätta om hans barndom i Afghanistan och om de hinder som han redan som 6 åring behövt bekämpa. Hans väg till där han är idag har varit lång och inte varit enkel. Idag studerar han och jobbar som ungdomsledare på Right To Play. Han drömmer om att i framtiden jobba som socionom och hjälpa andra människor.

“Att ha får hemma och odla var den enda inkomstkällan för familjen. Man kan undra hur det är för ett
barn, för en sexåring att valla. Jo det är jobbigt, det är svårt, det är jättetufft. Jag har kämpat med livets svårigheter
och resultatet ser jag här. Resultatet är att jag står här idag så sluta aldrig att
kämpa, det finns ingen anledning att sluta kämpa!”
– Ali Zardadi

Allt scenprogram går att ta del av via vår Facebooksida där hela dagen livesändes i tre delar.
@youth2020movement

Foto: Emma Grann / Studio Femme