Unga har lösningarna för att minska det demokratiska underskottet

Varannan ung känner sig inte delaktig i samhället. Färre än tre av tio unga uppger att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Därför har nätverket Youth 2020 startat upp ett systematiskt arbete där unga engageras att skapa lösningar som stärker ungas plats i demokratin. Hittills har fler än 200 unga, mellan 13–25 år deltagit i 35 idéverkstäder i 16 olika kommuner spridda över hela landet. Nu bjuder Youth 2020 in makthavare, beslutsfattare och möjliggörare att ta del av dessa lösningar i ett lösningsfokuserat samtal med unga med målet att förverkliga några av dessa förslag.

Under våren har Youth 2020 samlat in ungdomars förslag och idéer om hur vi kan stärka ungas inflytande och delaktighet genom idéverkstäder som hållits runt om i Sverige.  Under dessa idéverkstäder samlas unga och diskuterar vad som behövs göras för att de ska känna sig mer delaktig i demokratin.

– Hittills har över 50 förslag samlats in, och ytterligare idéverkstäder kommer att arrangeras i slutet på sommaren. Eftersom vi även ser att många aktörer redan jobbar med dessa frågor har vi parallellt kartlagt befintliga förslag för att förnya demokratin för unga. Vi för samman initiativ som redan finns och skapar nya vägar till engagemang, säger Frank Berglund, sakkunnig ungas organisering på Youth 2020.

Arrangörer av idéverkstäderna har varit ideella organisationer och kommuner. Ali Zardadi, 19 år, från Right To Play har faciliterat sex av de 35 idéverkstäderna.

– Jag är en av de tiotusentals ensamkommande ungdomar som kom till Sverige för tre år sedan. Det är en självklarhet att våra röster ska höras och vara en del av den demokratiska utvecklingen. Som ungdomsledare i Right To Play träffar jag andra nyanlända som tror att de inte kan påverka de politiska beslut som fattas, ungdomar som inte får sina röster hörda. Det har varit fantastiskt och viktigt att hålla idéverkstäder, att få ge möjlighet till ungdomar som aldrig tidigare har fått frågan om hur de vill utforma vårt samhälle, säger Ali Zardadi.

Se hela pressmeddelandet på Mynewsdesk