VAD VI GJORT

Startskottet 2018

7 juni 2018 samlades 100 barnrättskämpar och demokratiaktivister från olika delar av samhället. Vi samlade på oss nya kunskaper och verktyg och diskuterade hur Youth 2020 kan förnya demokratin för barn och unga.

Läs mer om starskottet 2018

Påverkansarbete och opinionsbildning 2018

Järvaveckan 2018

Vi vidareutvecklade de 6 kraven tillsammans med en expertpanel av unga och med intresserade som samlats.

Almedalen 2018

En ungdomsjury presenterade och diskuterade förslag för att stärka ungas plats i demokratin.

Uppvaktning av regeringen

En delegation från Youth 2020 uppvaktade barnminister Lena Hallengren med våra krav.