VAD VI GJORT

Startskottet 2018

7 juni 2018 samlades 100 barnrättskämpar och demokratiaktivister från olika delar av samhället. Vi samlade på oss nya kunskaper och verktyg och diskuterade hur Youth 2020 kan förnya demokratin för barn och unga.

Påverkansarbete och opinionsbildning 2019

Järvaveckan 2019

Genomförde idéeverkstäder och samtalade om skolans roll för ett aktivt medborgarskap och om situationen för unga HBTQ-flyktingar.

Almedalen 2019

Anordnade två seminarium med ungdomar och sakkunniga samt uppvaktade makthavare inför Toppmötet.

Idéeverkstäder

Genomförde ett 60-tal idéeverkstäder med ungdomar runt om i Sverige för att samla in idéer och förslag om hur man kan förstärka ungas plats i demokratin.

Toppmöte

Ett toppmöte där 200 ungdomar från hela Sverige och 60 inbjudna makthavare samlades för att stärka ungas plats i demokratin.

Uppföljningsmöte till Youth 2020 toppmöte

Ungdomar samlades för att arbeta vidare med de förslag som presenterades på toppmötet. Projektplaner skapades och arbetet mot förverkligandet av förslagen påbörjades.

Påverkansarbete och opinionsbildning 2018

Järvaveckan 2018

Vi vidareutvecklade de 6 kraven tillsammans med en expertpanel av unga och med intresserade som samlats.

Almedalen 2018

En ungdomsjury presenterade och diskuterade förslag för att stärka ungas plats i demokratin.

Uppvaktning av regeringen

En delegation från Youth 2020 uppvaktade barnminister Lena Hallengren med våra krav.