Välkommen Daniel Sachs Foundation!

Vi är glada att meddela att Daniel Sachs Foundation numera är med och stöttar Youth 2020, tillsammans med Hugo Stenbeck Stiftelse och Bonnier Familjestiftelse.

Daniel Sachs Foundation är politiskt obundna och jobbar med att utveckla idéer för demokratins förnyelse. Det är en stiftelse som vill samla de demokratiska krafter som de delar vision med. Tillsammans med de krafterna jobbar de med att utveckla och anpassa demokratin för nästa århundrade. 

Vill du läsa mer om Daniel Sachs Foundation klicka här!