VILKA VI ÄR

Youth 2020 är ett nytt initiativ som Sara Damber och Hugo Stenbecks Stiftelse skapade våren 2018. Bakom Youth 2020 står idag Hugo Stenbecks Stiftelse och Bonnier familjestiftelse tillsammans med ett 100-tal organisationer/aktörer, varav sex organisationer samarrangerar toppmötet och sju organisationer får stöd av Demokratifonden. Vi samlar aktörer, barnrättsorganisationer, och demokratiaktivister från olika generationer, platser i Sverige, sektorer och delar av samhället för att gemensamt kämpa för ungas plats i demokratin.

Vilka vi är och vad vi gör

Team och ledningsgruppen

Sara Damber

Initiativtagare Youth 2020

Marlene Claesson

Ansvarig Youth 2020

Pär Viktorsson Harrby

Utvecklingsledare och ansvarig toppmötet

Oscar Sjökvist

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020

Aisha Rahman

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020

Emilie Arsenian Henriksson

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020

Ali Zardadi

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020

Kajsa Ahlström

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020
Foto: Milton Heard

Alma Sirbic

Ledningsgruppen toppmötet Youth 2020

Rörelsen

Vi är en blandning av personer från olika generationer och delar av landet. Från skolor, kommuner, myndigheter och kulturinstitutioner. Från företag och familjestiftelser. Från ideella organisationer, sociala entreprenörer och aktivistnätverk. Och självklart från ungdomsorganisationer och rörelser som driver förändring med kraften från barn och unga själva. Vi sitter inte stilla när misstro, rädslor och hat sprids av anti-demokratiska krafter och barns och ungas rättigheter kränks – och vi låter inte komplexa samhällsproblem reduceras till förenklade och populistiska lösningar utan effekt.

Vill du också förnya demokratin?
Gå med i vår Facebook-grupp eller hör av dig till info@youth2020.se